Manuell Muskeltestning 4

Kursens namn: Manuell Muskeltestning 4
Datum: 10-13 januari 2019
Tider: Torsdag - Lördag (9.00-18.00), Söndag (9.00-17.00)
Dagar: 4
Delkurs i yrkesutbildning: Fysiopraktor
Pris: 6000 kronor i kursavgift (inkl. moms), kurslitteratur tillkommer.

Kursen "Manuell Muskeltestning 4" ingår i yrkesutbildningen till Fysiopraktor® - Physiopractor®.

Innehåll:
- 40 manuella muskeltester
- integrering av svensk och internationell manuell muskeltestning/manual muscle testing
- muskeltestning av reciprok inhibition och autogen inhibition
- avancerad stretching (RI-stretch och AI-stretch)
- repetitionstestning (aerobisk/anaerobisk muskelfunktion)
- autotestning
- Kinesiology Workout
Utbilda dig till

Fysiopraktor®
Kinesiolog
Psykopraktor®
Akupraktor®

Praktor® Skolan / Kinesiologiskolan

www.Praktor.com / www.Praktor.se / www.Kinesiologi.se

Sigtunagatan 4, SE-113 22 Stockholm, Sweden

Telefon: 08-339669

Praktor® logotype, ett registrerat varumärke

Ordet Praktor är ett registrerat varumärke. Design och webbproduktion, copyright © Mac Pompeius Wolontis, 2014