Manuell Kinesiologi 1

Kursens namn: Manuell Kinesiologi 1
Datum: 7-10 februari 2019
Tider: Torsdag - Lördag (9.00-18.00), Söndag (9.00-17.00)
Dagar: 4
Delkurs i yrkesutbildning: Fysiopraktor
Pris: 6000 kronor i kursavgift (inkl. moms), kurslitteratur tillkommer.

Manuell Kinesiologi 1
- Bäckenbehandling
- Käkledsbehandling
- Ryggradsfixationer
- Bilateral muskelinhibition
- Vertebrala receptorer
- Fascia perkussion
- Reaktiva muskler
- Positionsmuskeltestning
- Kontraktionstestning
- Positionsbehandling
Utbilda dig till

Fysiopraktor®
Kinesiolog
Psykopraktor®
Akupraktor®

Praktor® Skolan / Kinesiologiskolan

www.Praktor.com / www.Praktor.se / www.Kinesiologi.se

Sigtunagatan 4, SE-113 22 Stockholm, Sweden

Telefon: 08-339669

Praktor® logotype, ett registrerat varumärke

Ordet Praktor är ett registrerat varumärke. Design och webbproduktion, copyright © Mac Pompeius Wolontis, 2014