Holografisk Kinesiologi - Ulf Kilman

Kursens namn: Holografisk Kinesiologi - Ulf Kilman
Datum: 28-30 september 2018
Tider: Fredag 9.00-18.00, Lördag 9.00-18.00, Söndag 9.00-17.00
Dagar: 3
Delkurs i yrkesutbildning: Kinesiolog
Pris: 4100 kronor i kursavgift (inkl. moms), kurslitteratur tillkommer.

Kinesiologi för yrkesverksamma kinesiologer
Detta är en specialkurs av och med Ulf Kilman, grundaren av Holografisk Kinesiologi.
Det är en exklusiv vidareutbildning i kinesiologi där du lär dig att testa näring och kosttillskott och hur du säkerställer att kroppen svarar rätt på kinesiologiska tester.

Ulf Kilman är en av Sveriges mest kända och framgångsrika kinesiologer och grundare av sin egen metod "Holografisk Kinesiologi" ®.
Han är utbildad i Sverige (Svenska Kinesiologi Skolan) och i England (Richard Holding).Ulf märkte snabbt att det var förhållandevis enkelt att hjälpa sjuka människor att bli bättre med behandlingsteknikerna, men han har även lång erfarenhet av att arbeta med friska elitidrottare. Då såg han att de kinesiologiska tekniker han lärt sig tidigare, inte alltid räckte till.
Under över 20 år har han därför forskat, studerat, testat och utvecklat nya metoder som även hjälper friska personer och dessa tekniker har visat sig vara effektivast för alla kunder och klienter.

Under denna 3-dagarskurs, för utbildade kinesiologer, lär Ulf Kilman ut hur man ser till att kroppens nervsystem svarar rätt och hur man skall göra för att testa vitaminer och mineraler och andra kosttillskott.
Med denna kunskap förbättrar du dina behandlingar och kan säkerställa att kundens nervsystem är i balans när du avslutar behandlingen.
Du kan efter dessa tre dagar också testa hur kunden reagerar på mat, hudvårdsprodukter och andra varor.
Framför allt får du kunskap och redskap hur du identifierar hur du får en kropp i balans och knyter ihop behandlingsgången på bästa tänkbara sätt.

Förkunskaper är yrkesutbildning till Kinesiolog på Svenska Kinesiologi Skolan.Utbilda dig till

Fysiopraktor®
Kinesiolog
Psykopraktor®
Akupraktor®

Praktor® Skolan / Kinesiologiskolan

www.Praktor.com / www.Praktor.se / www.Kinesiologi.se

Sigtunagatan 4, SE-113 22 Stockholm, Sweden

Telefon: 08-339669

Praktor® logotype, ett registrerat varumärke

Ordet Praktor är ett registrerat varumärke. Design och webbproduktion, copyright © Mac Pompeius Wolontis, 2014